banner voor website

Wie is Stichting Dawah-Groep?

Stichting Dawah-Groep is een jonge dynamische organisatie die gevormd wordt uit een netwerk van personen en organisaties uit hoofdzakelijk de stad Utrecht.

Dawah-Groep wil graag dit netwerk verder verbreden en verdiepen om een dynamische kracht te vormen die in de behoeftes kan voorzien van personen met verschillende achtergronden.

De organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van cursussen, congressen, workshops en andere bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter in diverse vormen voor uiteenlopende doelgroepen.

Stichting Dawah-Groep richt haar activiteiten hoofdzakelijk -maar niet uitsluitend- op de regio Utrecht.