Inhoud van de lessen

 • De betekenis van het vasten
 • De voortreffelijkheden van het vasten
 • De wijsheden van het vasten
 • De pijlers van het vasten
 • De categorieën van het vasten
 • De voorwaarden van het vasten
 • De intentie van het vasten
 • De etiquette van het vasten.
 • De voortreffelijkheden van de Ramadan.
 • De bijzondere eigenschappen van de Ramadan.
 • Het oordeel over het vasten.
 • Het bepalen van het begin en einde van de Ramadan.
 • Wie wordt gevrijwaard van het vasten?
 • Wat verbreekt het vasten?
 • Wat is afgeraden voor de vastende?
 • Wat is toegestaan voor de vastende?
 • Welke dagen zijn aanbevolen om te vasten?
 • Welke dagen zijn afgeraden om te vasten?
 • Welke dagen zijn verboden om te vasten?