Inhoud van de lessen

 • Waarom bestuderen wij de “Sierah”?
 • De Arabieren voor de komst van de Islam.
 • Waarom gaf Allah de Arabieren de laatste Boodschap.
 • De kracht van de Arabische taal.
 • De religie van de Arabieren vóór de Islam.
 • De omgang met de vrouwen vóór de Islam.
 • De afkomst van de Profeet (vrede zij met hem).
 • Het splijten van de borst van de Profeet (vrede zij met hem).
 • Het verlies van zijn moeder.
 • De Profeet (vrede zij met hem) als schapenhoeder.
 • Voortekenen van de Profeetschap.
 • In dienst van Khadiedjah.
 • De positie van Khadiedjah.
 • De verbouwing van de Ka’bah.
 • De eerste openbaring
 • De heimelijke verkondiging
 • Het huis van al-Arqam Ibnoe abiel-Arqam
 • De openlijke verkondiging
 • Qoeraysh bestrijdt de Profeet (vrede zij met hem)
 • De emigratie naar Abessinië.
 • Het betoog van Dja3far.
 • Het jaar van verdriet.
 • Het bezoek aan at-Taa’if.
 • De nachtreis en hemelvaart.
 • Qoeraysh beraamt een moord.
 • De emigratie van de Profeet (vrede zijn met hem).
 • Qoeraysh op zoek naar de Profeet (vrede zij met hem).
 • Het verblijf van de Profeet (vrede zij met hem) in Qoebaa’.
 • De moskee van Medina.
 • De verbroedering tussen de emigranten en al-Ansaar.
 • De toestemming om te strijden.
 • De slag van Badr.
 • Het nakomen van de beloftes van niet-moslims.
 • Losgeld vragen van de krijgsgevangen.
 • De slag van Oehoed.
 • De boogschutters op de berg.
 • De helden van Oehoed.
 • Al-Ifk.
 • De slag van al-Khandaq.
 • Het belang van de smeekbede.
 • Het verdrag van al-Hoedaybiyah.
 • De verdere verspreiding van de Boodschap.
 • De eerste ‘Oemrah.
 • De inname van Mekka.
 • De slag van Taaboek.
 • De afscheidsbedevaart.
 • De dood van de Profeet (vrede zij met hem).