• De biografie van imam Ahmed.
 • Vasthouden aan de werkwijze van de metgezellen.
 • Voorkomen van religieuze innovaties.
 • Mijden van getwist en onnodige discussies.
 • De Voorbeschikking.
 • De Koran is het Woord van Allah.
 • Het zien van Allah op de Dag des Oordeels.
 • Het waterbassin.
 • De bestraffing in het graf.
 • De voorspraak van de Profeet (vrede zij met hem).
 • De komst van ad-Dadjaal.
 • De terugkeer van de Profeet ‘Iessa (vrede zij met hem).
 • De verheven status van de metgezellen.
 • Het Paradijs en de Hel.