• Het bestuderen van islamitische geschiedenis en de opkomst van onze beschaving
  • Beschaving te midden van politieke onrust
  • Decentrale beschavingen onder één kalifaat: macht, wetenschap en islamgeleerdheid
  • Het einde van beschaving? Nederlagen en overwinningen in de middeleeuwen
  • Een civiele beschaving: bescherming en wedergeboorte van de islam
  • Sterke beschavingen: islam en (vroeg)moderne wereldpolitiek
  • Imperialisme, panislamisme en de basis van onze nieuwe beschaving