• Het belang van een verheven karakter.
  • Spreek het goede tot de mensen.
  • Omgaan met beproevingen.
  • Inhouden van woede.
  • Behandel de ouders op een goede wijze,
  • (evenals) de verwanten,
  • de wezen,
  • de behoeftigen,
  • de verwante buur
  • en de naaste buur.