• Het belang van een verheven karakter.
 • Spreek het goede tot de mensen.
 • Omgaan met beproevingen.
 • Inhouden van woede.
 • Behandel de ouders op een goede wijze,
 • (evenals) de verwanten,
 • de wezen,
 • de behoeftigen,
 • de verwante buur
 • en de naaste buur.
 • Wees niet jaloers op de mensen vanwege datgene wat Allah hen heeft gegeven.
 • Oordeel met rechtvaardigheid.