Inhoud van de lessen

 • Het verbod op het wensen van de dood
 • Het gedenken van de dood en het treffen van voorbereidingen daarop
 • De heftigheid van de doodsstrijd
 • De dood als boetedoening
 • Hopen op de Vergeving van Allah tijdens het doodgaan
 • Het uitspreken van de getuigenis tijdens het doodgaan
 • Hoe de satan een persoon op zijn sterfbed probeert te misleiden
 • Het eindlot hangt af van de laatste daden
 • Berouw en de voorwaarden ervan
 • Verheugende tijdingen aan de overledene
 • Het volgen van de ziel door het zicht
 • Haast maken met het begraven de overledene
 • Wat gaat met de overledene het graf in?
 • De bedrukking van het graf
 • Het huilen om de overledene
 • De ondervraging in het graf
 • Toevlucht zoeken tegen de bestraffing van het graf
 • Het doodgaan van iedereen aan het einde van de tijd
 • Blootsvoets, naakt en onbesneden
 • Geen oog voor elkaars naaktheid
 • De verschrikkingen van de Dag des Oordeels
 • Wat redt een persoon van de verschrikkingen van die Dag?
 • De meest blije persoon met de voorspraak van de Profeet vrede zij met hem.
 • Het ontvangen van het Boek van daden