Wanneer:

Datum: zaterdag 20 mei 2017
17:30 - 22:00


We hebben het geprobeerd.

Zaterdag 20 Mei 2017 hebben we geprobeerd om een event neer te zetten waarmee we een aantal doelstellingen wilden behalen. Kennis, broederschap, vermaningen en sfeer behoorden (zoals elke andere event eigenlijk) tot deze doelstellingen. In het verleden hebben we hierbij stil gestaan waardoor we het nu niet nodig achtten om hier woorden aan te weiden. Waar willen we dan wel bij stil staan?

Een van de principen van stichting Dawah-Groep is dat we een einde willen maken aan clubjes vorming en dat we er willen zijn voor iedereen. Dit zodat we het familie-gevoel die vandaag de dag over het algemeen ontbreekt binnen de moslim-gemeenschap, weer doen herrijzen. Wij hebben geprobeerd om dit event zo laagdrempelig te maken als maar kon. Iedereen was welkom zoals hij was. Wij hopen dan ook dat we hierin zijn geslaagd. Het oordeel is aan jullie. Mochten wij hierin niet geslaagd zijn, dan hopen wij dat anderen dit beter op zullen pakken en dat Allah ons bijstaat om hier de volgende keer wel succes in te boeken.

Nu het event “Waar ga jij heen?” is afgerond resteert ons niets anders dan onze dank te uiten naar iedereen. In eerste instantie naar Allah de Verhevene, die ons en jullie in staat heeft gesteld om de avond samen met jullie neer te zetten.

Verder gaat onze dank uit naar Sheikh Aboe Ismail, Ustaad Redouan en broeder Abid Tounssi. Moge Allah hetgeen jullie hebben bijgedragen zwaar laten wegen op jullie weegschaal van goede daden.

Dank gaat uit naar alle broeders en zusters die zaterdag de moeite hebben genomen om getuige te zijn van het event. Wij hopen dat jullie hebben kunnen profiteren van de woorden van de gastsprekers en er minsten een Imaan-boost aan hebben over gehouden.

Sowieso een SO naar alllllleee vrijwilligers. Zowel de broeders als de zusters. Allah weet wat jullie hebben opgegeven om een steen(tje) bij te dragen en met Zijn Wil zullen jullie hiervoor beloond worden. Mochten wij jullie in welke vorm dan ook benadeeld of onrecht aangedaan hebben, het was nooit de intentie. Wij hopen dat we in de toekomst kunnen blijven rekenen op jullie steun!

Tot een volgend event in sha Allah!Waar:

Kaart wordt geladen...