Wanneer:

Datum: vrijdag 15 februari 2019 - zondag 17 februari 2019
10:00 - 22:00


Het kamp van bloed, zweet en tranen.

Vrijdag 15 Februari was de aftrap. Met een groep van ongeveer 70 broeders richting de Ardennen. Velen die elkaar reeds kenden, minstens van gezicht en naam. En een gedeelte die elkaar nooit eerder ontmoet hebben. Een hele diverse groep qua leeftijd, maar zeker ook van karakter. Vooraf wisten we dus dat het best een uitdaging zou zijn om hier 1 grote familie van te maken. Maar alle lof is aan Allah. Gaande weg groeide de groep steeds meer naar elkaar toe. En op het moment we van elkaar afscheid namen, waren we niet alleen broeders maar ook echt broeders. Je zou bijna zeggen dat we allemaal bloed-broeders waren. Het was het kamp van het bloed.

Een hele intensieve kamp. Voor iedereen. Voor de studenten, vanwege het volle programma. Er was geen moment gedurende deze drie dagen of er was een activiteit/les ingepland. Voor de leraren, als ze even geen les gaven, werden ze wel overspoeld door de broeders om hun issues te bespreken. Voor de organisatie, immers, als deze mensen moesten eten, begeleidt worden, verzorgd worden, gewekt worden en naar bed gestuurd worden (en dit was het moeilijkste). Dus eigenlijk was het meer het kamp van het zweet.

En we hebben tranen gezien. Vooraf wisten we dat het misschien wel een emotionele kamp zou worden. Immers het thema, zielszuivering, gaat over het hart, het innerlijke, je ziel. Logischerwijs kwamen de emoties gedurende het kamp ook los en zijn de nodige tranen bij jong en oud dan ook gevallen. Tranen van verdriet, gemis, besef, maar zeker ook tranen van geluk, van blijdschap. De harten bevinden zich tussen de vingers van Allah, en wij hopen dat al hetgeen los is gekomen aan emotie omwille van Hem is en dat Hij ons beschermt en afhoudt van een versteend hard. Absoluut, noem het het kamp van de tranen.

Bloed, zweet en tranen.

———————————

(Hieronder een verslag van een deelnemer die voor het eerst mee is gegaan op Studiekamp.)

Zondag 17 februari – 22:21
Net thuis van de studiekamp “Ziel zuivering” te Ardennen…

Voor alle thuisblijvers en liefhebbers hierbij een korte beschrijving van wat het afgelopen weekend is geleerd, ontwikkeld, ontstaan, gebeurd en gecreëerd. Een weekend zoals wij het nog nooit hebben meegemaakt. Een weekend waarin…

…de tranen al dertig minuten na vertrek begonnen te vloeien.
…wij broers elkaar hebben zien lief hebben en knuffelen.
…de een vanuit New York overvloog om het bij te wonen.
…kwetsbaarheid centraal stond en we uit onze comfort zone stapten.
…jaren lange buren elkaar echt leerden kennen.
…verschillende disciplines en vakgebieden bij elkaar kwamen.
…wij onze leraren van dichtbij hebben mogen meemaken.
…wij nog speelser dan kinderen waren bij de buitenactiviteiten.
…de een de ander overtrof in het vloeien van tranen.
…de balans van het leven goed tot zijn recht kwam.
…wij praktijk dichterbij theorie brachten.
…wij familieleden erbij hebben gekregen.
…een ieder zijn bijdrage heeft geleverd.
…elke kwaliteit tot zijn recht kwam.
…wij hebben geleerd dat verandering vanuit het hart begint.

De heenreis
Het moment waarop het allemaal begon. 1 doel, 1 intentie en 1 aanpak; namelijk met een “open mind” de studiekamp ingaan en het maximale eruit halen. Welke maximale? Dat hangt af van elke individu, je haalt eruit wat je erin stopt. De heenreis was het moment om elkaar te leren kennen d.m.v. een aanjager die de sfeer er goed in wist te brengen. Een sfeer die beide richtingen opging, zowel de emotionele als de vrolijke kant. Voor de een was het een eer om voor de eerste keer aanwezig te mogen zijn. De ander bedankte zijn aanwezige broer met tranen van geluk voor het feit dat ze altijd bij elkaar terecht kunnen en elkaar verder helpen met hun individuele ontwikkeling. Het ijs was gebroken voor wat belooft een pracht van een weekend te worden…

Aankomst tussen de bergen…
Een omgeving omringd door bergen, beekjes, bomen en de frisse zuivere lucht. Bronwater kwam rechtstreeks van de bergen langs de wegen in het huis waar we zouden verblijven. Een woning met karakter, met een rustgevend sfeer waarin het interieur rust, kalmte en neutraliteit uitstraalde. Een plek die de drempel zou verlagen voor het stappen uit de comfort zone. De eerste avond werden we ontvangen en ingeleid in het onderwerp “Zielszuivering” door ons zeer geliefde en gerespecteerde imam Ilias el Yousfi. Hele mooie woorden over de redenen van de schepping; Door middel van het opdoen van *kennis* kunnen we Allah geprezen en verheven is Hij *aanbidden* zoals Hij van ons verwacht en komen we in aanmerking voor Zijn *barmhartigheid*. Met bovenstaand gegeven zijn we rondom een kampvuur gaan zitten en kreeg een ieder de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en indien mogelijk zijn zwakte te delen met de groep. De een wilde zijn materialistische houding aanpakken, de ander mensen niet meer oordelen op zijn eigen analyse en aannames en weer de ander wilde een balans tussen zijn kennis en daden. Deze geestelijk intensieve avond heeft een ieder op zijn manier afgesloten; door middel van een boek, playstation, andere spelletjes, in gesprek met andere aanwezigen onder genot van thee en koffie. Kortom een mooie start van het weekend.

Goedemorgen Ardennen!
06:00 ging de wekdienst langs alle kamers en begon ons zaterdag met het gezamenlijke ochtendgebed. Na het uitgebreid ontbijt en Koran memorisatie begon de ochtend les van ons zeer geliefde en gerespecteerde imam Aboe Ismail. Ook wel bekend van zijn vele boekwerken zoals o.a. “Het leven van de profeet”, “De interpretatie van de Koran” en “Radicalisering in beeld”. Het onderwerp “Zielszuivering” werd op een mooie wijze ingeleid, namelijk aan de hand van de kenmerken van onze vijf vingers:
– Duim; het is een zware onderwerp die de basis vormt voor alles.
– Wijsvinger; vinger wijzen naar jezelf, bezig zijn met jezelf, persoonlijke ontwikkeling en niet denken over wat andere van je denken.
– Middelvinger; het is een lange weg met een proces voor het zuiveren van je ziel. Je bent er nooit, het is een constante proces, je bent er altijd mee bezig.
– Ringvinger; ringen zijn er om je vinger te sieren. Het zuiveren van je ziel is er om je mooier en beter te maken.
– Pink; staat gelijk aan kwetsbaarheid, je dient je kwetsbaar op te stellen tegen over Allah geprezen en verheven is Hij, omdat je Hem hierbij nodig hebt.

Vervolgens werden de drie verschillende zielen die in de quran worden genoemd besproken, namelijk:
-De ziel die rust heeft gevonden bij Allah, een gerustgestelde ziel. Deze ziel toon dankbaarheid aan Allah, indien deze beproefd wordt toont deze geduld en als hij een zonde pleegt dan vraagt hij om vergeving.
-De ziel die zijn eigenaar aanspoort tot het slechte, deze neigt naar het slechte en volgt zijn eigen verlangens.
-De zelfverwijtende ziel, het slaat om van goed naar slecht en andersom, deze ziel verwijt zichzelf constant.

Het volgende nemen wij mee naar huis en delen we graag met jou.
Het is een ieder zijn verplichting om bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling oftewel met het ontwikkelen en verbeteren van zijn of haar Nafs. Vele ziektes hebben een link naar de Nafs. Het is aangeraden om van tijd tot tijd met jezelf in gesprek te gaan, oftewel met je Nafs volgens de basisprincipes van zielszuivering.

Buiten spelen?
Na de lunch was de gelegenheid aangebroken voor de buitenactiviteit. Zes verschillende groepen van zes personen en zes verschillende opdrachten. Met de aanwijzingen die wij hebben gekregen, renden en holden verschillende deelnemers naar de start punten. De begeleiders verstopten zich in konijnen pakken in het bos en maakten rare geluiden om ze te lokaliseren. Wat een pret! De activiteiten stonden in het teken van samenwerken, naar elkaar luisteren, keuzes maken en teambuilding. Zo liepen deelnemers met mini emmers met water op hun hoofd over boomstammen en moesten deelnemers in groepjes van vier skippyballen verplaatsen over hindernissen zonder hun armen,handen te gebruiken en zonder dat de bal de grond raakt. Zo sprongen groepjes van vier op een trampoline en moesten ze koekjes happen wat aan een hengel hing. Sommige deelnemers werd het teveel en namen een duik in de ijskoude beek en andere marcheerden over de hindernissen terug naar het verblijf. Wat was dat toch een pret waarin we elkaar op speelse manier hebben leren kennen en zo het vertrouwen in elkaar volop was gegroeid.

Open(hartige) sessie
Met al het vertrouwen, kwetsbaarheid en openheid gingen we de open sessie in wat geleid werd door imam Aboe Ismail. Het programma bestond uit het behandelen van vijf stellingen en we moesten uit een van de vier antwoorden kiezen en je eigen antwoord delen met de groep. Bij de eerste stelling was de diversiteit van de groep goed te merken. Het was geen kwestie van goed of fout maar meer een persoonlijke keuze. Want hoe zorg je ervoor dat een versteend hart weer in leven komt. Lees je dan de Koran? Of verricht je smeekbedes? Of verricht je andere aanbiddingen? Tijdens het delen van de persoonlijke keuzes kwamen persoonlijke verhalen naar boven die ook gepaard gingen met de bijbehorende emoties. Zo was het in dienst zijn van zieken en behoeftigen een van de onderwerpen die tranen naar boven bracht. Maar ook verhalen van mensen die net niet geraakt waren door een dwalende kogel die langs de arm schaafde maar een studiegenoot wel en daarmee kwam te overlijden waren heftig om te horen. Onbekende verhalen werden gedeeld met elkaar waarbij vrienden die elkaar lang kenden verhalen voor het eerst hoorde. Kortom een intensieve sessie waarin het doel van de open sessie al bereikt was na de eerste stelling en het daarbij bleef. Er waren geen vijf stellingen nodig ,maar alleen die ene stelling en de toewijding van alle deelnemers was voldoende. Een mooi moment die iedereen is bijgebleven en waar een ieder een lering uit heeft gehaald voor zichzelf.

Having fun
Na zowel de fysieke en mentale uitputting was het weer tijd voor pret. Tijdens de buitenactiviteit kregen de deelnemers bij elke opdracht die ze goed hadden afgesloten een letter. Tien letters vormen twee woorden die je dan moet puzzelen. Twee groepen hadden het goede woord geraden “Open Minded” en hadden dezelfde tijd, dus? …een competitie tussen beide groepen. Ze kregen de gelegenheid om een extra opdracht te doen namelijk; vijf rondjes draaien om de prullenbak en met een kleefballetje mikken op de scorebord die op de muur hing. Na een korte ronde was het meteen duidelijk en hadden we de winnende groep. Deze kregen als prijs een Hijama behandeling van een professional die ook meteen aanwezig was. Na het vrije avond programma dook een ieder weer lekker zijn bed in om de volgende ochtend er weer lekker tegen aan te gaan.

Tweede ochtend les
06:00 ging de wekdienst weer langs alle kamers en begon ons zaterdag met het gezamenlijke ochtendgebed. Na het uitgebreid ontbijt begon de ochtend les van imam Aboe Ismail. De les vandaag stond in het kader van de basisprincipes van de zielszuivering:

-Tawhied; Een grotere daad dan Tawhied bestaat niet, het is de belangrijkste zaak om je ziel te kunnen zuiveren, het laat jouw terugkeren naar de oorsprong, naar de natuurlijke aanleg.
-Dua oftewel de smeekbede als basisprincipe om je ziel te zuiveren. Het veelvuldig vragen aan Allah om je hart te verzachten en jouw te leiden. Dua is de sleutel tot het goede, wat kan ervoor zorgen dat je Dua niet verhoord wordt? Tips om Dua verhoord te krijgen, het begint met het besef dat het zuiveringsproces in de handen van Allah ligt geprezen en verheven is Hij.

-Het inzetten van de Koran. De zegening van Koran benutten gezien het de woorden van Allah zijn. De Koran is een genezing voor alle ziektes, ziektes van het lichaam en van het hart. De Koran dient overpeinsd te worden, Taqwaa, vrees voor Allah is daarin leidend, het zorgt ervoor om je het vermogen te geven om onderscheid te kunnen maken tussen het goede en het kwade. Zaken die helpen bij het overpeinzen van de Koran zijn uitgebreid besproken.

Kortom een praktische les met tips en tools om er werk van te maken. Dit is het begin van een ontwikkeling. Voldoende huiswerk om mee aan de slag te gaan en elke keer weer naar terug te reflecteren om het doel te bereiken.

Afsluiting
Niet een keer, niet twee keer, niet drie keer, maar dit weekend hebben we iets van acht keer afgesloten. Dat verklapt ook wel een beetje hoe het weekend is geweest en wat voor impact het heeft gehad. De afsluiting van imam Aboe Ismail na de ochtend les, van imam Ilyas el Yousfi bij zijn vertrek, van Imad el Idrissi, bij de groepsevaluatie van de vrijwilligers van Dawahgroep, in de bus tijdens de terugreis en als laatste zelfs de chauffeur die er ook enorm van heeft genoten. Het voelt ook niet als afsluiting maar meer als verrijking! Na de warme afscheid bij aankomst in Utrecht en de vele geknuffel en tranen was het tijd om thuis te komen. Thuis te komen met een verrijkt hart waarbij een ieder de focus heeft gelegd op zichzelf om zijn partner, kinderen, ouders, familieleden, buren, studiegenoten te laten genieten van zijn zelfbewustzijn en ontwikkeling van zijn nafs! Een gebalanceerd weekend waarin vele zaken aan bod kwamen en wat voor rust heeft gezorgd. Rust voor een praktische aanpak. Dat belooft iets moois te worden.

Het begin van iets moois….

Waar:

Kaart wordt geladen...