Wanneer:

Datum: dinsdag 25 april 2017
08:30 - 20:00


Een gezegende dag..

Dinsdag 25 april was het zover: De eerste kinderconferentie in Utrecht, georganiseerd door de vrijwilligsters van Dawah-Groep. Tijdens de conferentie hebben de kinderen spelenderwijs kennis opgedaan over de 5 zuilen van de Islaam. Bij iedere zuil waren er vrijwilligsters die een activiteit begeleidden. Deze zagen er als volgt uit:

Bij de eerste zuil, de Shahada, hebben de kinderen een canvas geschilderd met de tekst لا اله الاالله محمد رسول الله (laa ilaha illaa Allaah Muhammadun rasulallah). Voorafgaand werd er aan de kinderen verteld wat de Shahada inhoudt.

Bij de Salaat werd eerst aan de kinderen gevraagd waarom wij moslims bidden, hoe vaak wij bidden en wat de waar je rekening mee dient te houden alvorens je gaat bidden. Vervolgens kozen de vrijwilligsters een imaam uit en gingen het gebed oefenen door twee raka’at te bidden. Dit was erg bijzonder en indrukwekkend om te zien. Aan het eind van de les hebben alle kinderen een certificaat van de Salaat gekregen.

Bij de Zakaat werden de kinderen onderwezen over het belang van het uitgeven van de zakaat. Ook werd verteld wat het drempelbedrag van de zakaat is en wanneer dit moet worden uitgegeven. Om de kinderen te motiveren voor het uitgeven van de zakaat hebben zij een eigen spaarpot gemaakt en versierd. Hiermee worden zij gemotiveerd om, samen met hun ouders, 2,5% opzij te leggen voor de armenbelasting.

Bij de Ramadan werd er aan de kinderen uitgelegd dat deze gezegende maand veel verder gaat dan alleen het zich ontdoen van eten en drinken. Er werd onder andere verteld over het verrichten van goede daden, sadaqa geven en extra gebeden verrichten. Ook werd verteld over Laylatul Qadr. De ochtendgroep (4-6jr) hebben een Ramadan-maan geknutseld en de middaggroep (7-10jr) hebben een Ramadan kalender gemaakt, waarbij zij bij iedere dag een opdracht voor zichzelf moesten verzinnen.

Tenslotte werd er een lokaal omgetoverd voor de laatste zuil, de Hajj. Een mini ka’aba, Al-Safae en Al-Marwa, Arafah en Mina waren nagebootst. Allereerst werd het verschil tussen de ‘Umrah en de Hajj uitgelegd en vervolgens werden de rituelen uitgevoerd, inclusief de ad’iyaa. Sommige kinderen waren al eens op ‘Umrah geweest en wisten Allahuma baarik veel over dit onderwerp!

Niet alleen de kinderen, maar ook de vrijwilligsters waren enthousiast en hebben ontzettend veel genoten van deze conferentie. Moge Allah ‘azza wa djal iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze mooie dag belonen voor zijn of haar inzet en onze rizq vermeerderen.

Op naar een volgende conferentie in shaa Allah!Waar:

Kaart wordt geladen...