Machtigingsformulier

  • (Neem uw voorletter(s) en namen letterlijk over zoals deze op uw bankpas staan!)
  • (Neem uw IBAN letterlijk over van uw bankpas!)
  • (BIC/SWIFT is verplicht voor alleen Belgische donateurs)
  • Bent u al donateur? Geef dan aan wat uw nieuwe maandbedrag moet worden!
  • Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Opzeggen kan elk moment, per e-mail (info@dawah-groep.nl).

WORD NU DAWAH-GROEP-DRAGER!

Stichting Dawah-Groep gelooft in het concept van het aanbieden van GRATIS activiteiten en lessen voor iedereen. Echter, om dit concept vast te houden, hebben we mensen nodig die hun waardering voor dit concept uiten in de vorm van een maandelijkse bijdrage. Stichting Dawah-Groep heeft mensen nodig die deze Dawah dragen oftewel Dawah-Groep-Dragers.

Bekijk al onze evenementen!

Evenementen die gehouden zijn worden aangevuld met een verslag en foto's of video's.

Achter de schermen is het een zware last om ervoor te zorgen dat de activiteiten die ondernomen worden een succes zijn én tegelijkertijd de financiële verplichtingen voldaan worden. Echter willen wij niemand de mogelijkheid ontnemen om een bijdrage te leveren aan de succesvolle activiteiten van Stichting Dawah-Groep. En om nog meer gratis activiteiten te organiseren en verder uit te breiden is er nu de mogelijkheid om je op te geven als vaste maandelijkse donateur.

Stichting Dawah-Groep is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI! Dus als je een gift doet aan Stichting Dawah-Groep (maandelijks of een éénmalig bedrag) dan kun je hier aftrek voor krijgen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van onder andere de hoogte van jouw donatie kan dit aardige belastingvoordelen opleveren.

VUL NU SNEL HET MACHTIGINGSFORMULIER IN OM DAWAH-GROEP-DRAGER TE WORDEN!