banner voor website

Wie is Stichting Dawah-Groep?

Stichting Dawah-Groep is een jonge dynamische organisatie die gevormd wordt uit een netwerk van personen en organisaties uit hoofdzakelijk de stad Utrecht.

Dawah-Groep wil graag dit netwerk verder verbreden en verdiepen om een dynamische kracht te vormen die in de behoeftes kan voorzien van personen met verschillende achtergronden.

Momenteel is Dawah-Groep vooral actief in het organiseren van evenementen en lessen in diverse vormen voor uiteenlopende doelgroepen.